Tránh rủi do khi độn cằm

Giải pháp tránh rủi ro khi độn cằm?

08/2014 24

Giải pháp tránh rủi ro khi độn cằm? Cằm em bị ngắn và lẹm vào trong nên e muốn thời gian tới đi thực hiện độn cằm. Nhưng mà e thấy nhiều người sau khi đi độn cằm xong cằm hay bị lệch và biến dạng, là