phẫu thuật độn cằm là gì

Phẫu thuật độn cằm là gì?

02/2014 13

Phẫu thuật độn cằm là gì? Phẫu thuật độn cằm là biện pháp thẩm mỹ cằm bằng cách phẫu thuật. Tuy là phương pháp phẫu thuật nhưng đây chỉ là một tiểu phẫu đơn giản và được gây tê nên rất hiệu quả và an