Phẫu thuật độn cằm bao nhiêu tiền?

Phẫu thuật độn cằm bao nhiêu tiền?

02/2014 28

Phẫu thuật độn cằm bao nhiêu tiền? Chào các chuyên gia! Các chuyên gia cho em hỏi, cằm em bị lẹm thì có thể độn cằm Hàn Quốc được không? Bên mình có dịch vụ làm đẹp này không và phẫu thuật độn cằm ba