gọt mặt ở đâu an toàn

Gọt mặt giá bao nhiêu tiền tại Phú Xuân?

04/2015 09

Chào Phú Xuân! Tôi là con gái mà mặt lại vuông chữ điền nên trông không được nữ tính cho lắm, vì vậy tôi đang có ý định đi gọt mặt V line tại Phú Xuân. Vậy cho tôi hỏi gọt mặt giá bao nhiêu tiền tại P