Gò má cao vừa phải

Gò má cao vừa phải tốt cho tướng số

04/2015 15

Gò má cao vừa phải không chỉ mang lại sự cân đối, hài hòa cho gương mặt mà còn tốt cho vận mệnh sau này của bạn nữa đấy. Thế nào là gò má cao vừa phải? Vẻ đẹp của bất kì ai, tính theo cả hình dá