Độn cằm bằng Radies

Độn cằm bằng Radies có an toàn không?

05/2015 04

Độn cằm bằng Radies có an toàn không, có ảnh hưởng đến sức khỏe sau này không? Chào bác sỹ. Gần đây em tìm hiểu và được biết đến một phương pháp độn cằm không cần phẫu thuật bằng Radies. Vậy các bác